GLH Romania

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru participarea la Competitia locala GLH 2020,  inscrierea se face prin intermediul platformei „Eventway” prin intermediul careia, de asemenea, Participantii pot primi noutati ori stiri despre eveniment daca urmeaza modulul acesteia in aceasta privinta.

Entitatile care colecteaza si prelucreaza datele Participantilor pentru evenimentul Global Legal Hackathon (inclusiv cele colectate prin intermediul platformei mai sus mentionate) sunt:

Gazdele locale, Asociatia International Association of Boutique Law Firm („IABLF”), cu sediul in Bd. Basarabia nr.184A, Bl.G10A, Ap.28, Bucuresti, Romania, 022127, Hristescu si Asociatii SCPA, cu sediul in Bucuresti, blvd. Primaverii  nr. 39, ap.5, CIF 28033911, orice entitati afiliate, sponsorii Evenimentului si entitatile afiliate organizatorului international Global Legal Hackathon International: Global Legal Hackathon Inc si Integra Ledger.

Gazdele locale Global Legal Hackathon prelucreaza date cu caracter personal conform politicii de confidentialitate, pe care va invitam sa o cititi aici: www.globallegalhackathon.ro.

Organizatorul International Global Legal Hackathon Inc. prelucreaza date cu caracter personal conform politicii sale de confidentialitate, pe care va invitam sa o cititi aici: https://globallegalhackathon.com/privacy-policy/ .

Va aducem la cunostinta prin prezenta ca executarea contractului – termeni si conditii – de participare la concursul Global Legal Hackathon Romania, in perioada 6-8 martie 2020, reprezinta un temei legal pentru prelucrarea de catre operatorii de mai sus a datelor cu caracter personal mentionate.

Datele personale ar putea fi transferate intre alte entitati asociate Global Legal Hackathon din intreaga lume, aflate in alte tari decat cele mentionate mai sus si cu privire la utilizarea sistemelor si aplicatiilor (gazduite sau externe) pentru tehnologia informatiei si servicii de sisteme informatice utilizate in timpul concursului Global Legal Hackathon si etapei locale GLH Romania (platforma inregistrare/email/arhivare baza de date si altele similare), care pot include aplicatii de gazduire cloud, cu conditia ca securitatea datelor si obligatiilor privind transferul de date stabilite de legislatia privind protectia datelor sunt indeplinite) in scopul depozitarii si arhivarii datelor.

Prelucrarea in baza executarii contractului include urmatoarele date cu caracter personal:

 • numele si prenumele
 • adresa de e-mail personala sau de serviciu
 • numarul de telefon mobil
 • numele companiei/organizatiei
 • profesia
 • ani de experienta profesionala
 • aptitudini
 • profil de LinkedIn sau alte aplicatii social media prin care s-a realizat inscrierea la competitie
 • poze efectuate in timpul concursului Global Legal Hackhathon Romania
 • poze efectuate in calitate de castigator al concursului Global Legal Hackhathon Romania
 • inregistrari audio ale vocii si video ale infatisarii in timpul  concursului Global Legal Hackhathon Romania

In cazul in care vreo persoana, Participant, nu doreste sa apara in fotografiile care se vor realiza ori in imaginile video care se vor capta, are posibilitatea sa refuze a fi fotografiata, respectiv sa anunte oricand aceasta, printr-un mesaj prin e-mail la privacy@iablf.org,  info@globallegalhackathon.ro sau office@hmpartners.ro

Temeiul legal principal de prelucrare a datelor mai sus mentionate, ale Participantilor, consta in asigurarea participarii si derularii participarii la si in cadrul Competitiei locale, conform regulamentului acesteia.

In conformitate cu articolul 7 din RGDP, participantii isi vor putea exprima consimtamantul referitor la prelucrarea datelor personale in legatura cu urmatoarele:

 • newsletter sau alte comunicari in format electronic sau sondaje, oferite de IABLF, Global Legal Hackathon, Hristescu & Asociatii si entitatile asociate ale acestora (organizatori, parteneri, sponsori si co-sponsori ai concursului Global Legal Hackathon Romania) in scopul comunicarii in legatura cu competitia si alte evenimente asociate
 • recrutare de catre entitatile asociate Global Legal Hackhathon (organizatori, parteneri, sponsori si co-sponsori ai concursului Global Legal Hackathon Romania)
 • profilul de LinkedIn sau alte informatii profesionale in scopul comunicarii profesionale
 • numele, asemanarea si / sau imaginea pe orice suport (inclusiv, fara limitare, prin posta, prin televiziune, prin internet, prin e-mail sau prin orice alt suport acum cunoscute sau dezvoltate in continuare) pentru publicitate si scopuri promotionale la nivel mondial. Participantul acorda Organizatorilor dreptul de a posta informatii despre proiectul de hackathon in care a fost implicat, fotografia, videoclipul sau alt articol media, denumit in continuare “Materiale”, pentru si pentru site-ul www.globallegalhackathon.ro, contul Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram si orice alte posturi media cu articole legate de Hackathonul juridic local sau global.

Datele cu caracter personal vor fi stocate pe durata necesara realizarii Competitiei locale GLH 2020, cea a Competitiei globale GLH 2020, pentru eventuale situatii centralizate si atat timp cat este necesar pentru a ne dovedi realizarea activitatii de gazda locala si de organizatori ai Competitiei locale. 

In masura in care este necesar dezvaluim datele dvs. cu caracter personal furnizorilor Competitiei locale, furnizorilor de servicii de specialitate precum paza si protectie locatie eveniment, partenerilor/celorlalti parteneri, etc. si desigur inclusiv ca transfer de date Organizatorului International Global Legal Hackathon, Inc.

Întelegem sa nu raspundem cu privire la siguranta ori functionalitatea Internet-ului, ori cu privire la conexiunea cu liniile de telecomunicatii ale Participantilor, furnizorilor, sponsorilor ori partenerilor, fiind de asemenea aspecte care exced posibilitatii noastre de verificare ori control in vreun fel.

Prin prezenta, afirm si recunoscut ca am fost informat cu privire la dreptul meu de a:

 • accesa si rectifica datele mele personale;
 • solicita stergerea datelor mele personale, in urmatoarele situatii:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • in cazul in care imi retrag consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • cand ma opun prelucrarii datelor mele personale care are drept scop marketingul direct;
 • cand datele mele personale au fost prelucrate ilegal;
 • cand datele mele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului;
 • cand datele mele personale au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale in mod direct unui copil.
 • face o cerere justificata, in scris, pentru restrictionarea prelucrarii datelor mele personale, in urmatoarele situatii:
 • contest exactitatea datelor, pentru perioada in care operatorul imi permite sa verific exactitate datelor;
 • prelucrarea este ilegala;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele mele personale, iar eu i le solicit pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • m-am opus prelucrarii datelor mele persoanale, prin exercitarea dreptului la opozitie, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor mele;
 • solicita portarea datelor mele catre un alt operator, in urmatoarele situatii:
 • prelucrarea datelor mele personale se bazeaza pe consimtamant meu explicit cu privire la prelucrarea categoriilor speciale de date personale;
 • prelucrarea datelor mele personale a fost efectuata prin mijloace automate.
 • ma opune prelucrarii datelor mele personale, in urmatoarele situatii:
 • prelucrarea datelor mele personale se efectueaza pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public;
 • prelucrarea datelor mele personale se efectueaza in scopuri intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta;
 • prelucrarea datelor mele personale se efectueaza in scopuri de marketing direct;
 • cand datele mele personale au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale si imi pot exercita dreptul de a ma opune prin mijloace automate care utilizeaza specificatii tehnice;
 • prelucrarea datelor mele personale se efectueaza in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica sau in scopuri statistice, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public.
 • de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, cu exceptia cazurilor in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre mine si operatorul de date; este autorizata prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern sau are la baza consimtamantul meu explicit.
 • obiecta la transferul datelor catre un alt operator, tara terta sau organizatie internationala;
 • precum si faptul ca furnizarea datelor mele personale este voluntara.

Pentru orice solicitari privind prelucrarea datelor cu caracter personal va invitam sa va adresati prin  email la privacy@iablf.org,  info@globallegalhackathon.ro, office@hmpartners.ro.

Totodata, va este recunoscut si dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP (www.dataprotection.ro) daca am ingrijorari cu privire la modul in care organizatorii, gazdele locale sau sponsorii imi prelucreaza datele personale.