Declaratie Consimtamant

In conformitate cu articolul 7 din RGDP, imi exprim consimtamantul referitor la prelucrarea datelor mele personale in legatura cu Global Legal Hackathon Romania de catre Gazdele locale, Asociatia International Association of Boutique Law Firm (β€žIABLF”), cu sediul in Bd. Basarabia nr.184A, Bl.G10A, Ap.28, Bucuresti, Romania, 022127, Hristescu si Asociatii SCPA, cu sediul in Bucuresti, blvd. Primaverii  nr. 39, ap.5, CIF 28033911 si de catre orice entitati afiliate si sponsorii Evenimentului si organizatorii globali Global Legal Hackathon International: Global Legal Hackathon Inc., Integra Ledger, situati in Canada, respectiv SUA, precum si alte entitati asociate cu Global Legal Hackathon din intreaga lume, situate in tari, care garanteaza protectia datelor personale pe teritoriul lor, cel putin asa cum sunt pe teritoriul Romaniei, in scopul indeplinirii cerintelor contractuale, inclusiv scopuri de informare prin newsletter si alte materiale de comunicare.

Pentru urmatoarele scopuri:

 • newsletter in format electronic sau sondaje, oferite de IABLF, Global Legal Hackathon, Hristescu & Asociatii si entitatile asociate ale acestora (organizatori, parteneri, sponsori si co-sponsori ai concursului Global Legal Hackathon Romania) in scopul comunicarii in legatura cu competitia si alte evenimente asociate;
 • recrutare de catre entitatile asociate Global Legal Hackhathon (organizatori, parteneri, sponsori si co-sponsori ai concursului Global Legal Hackathon Romania)
 • profilul de LinkedIn sau alte informatii profesionale in scopul comunicarii profesionale

pe durata de desfasurare a etapei locale a competitiei Global Legal Hackhathon din Romania, 6-8 martie 2020, pe toata durata competitiei globale, dar si pentru o perioada de 2 ani dupa terminarea concursului, de catre organizatori, gazdele locale si sponsorii Evenimentului.

Prin prezenta, afirm si recunoscut ca am fost informat cu privire la dreptul meu de a:

 • accesa si rectifica datele mele personale;
 • solicita stergerea datelor mele personale, in urmatoarele situatii:
  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
  • in cazul in care imi retrag consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • cand ma opun prelucrarii datelor mele personale care are drept scop marketingul direct;
  • cand datele mele personale au fost prelucrate ilegal;
  • cand datele mele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului;
  • cand datele mele personale au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale in mod direct unui copil.
 • face o cerere justificata, in scris, pentru restrictionarea prelucrarii datelor mele personale, in urmatoarele situatii:
  • contest exactitatea datelor, pentru perioada in care operatorul imi permite sa verific exactitate datelor;
  • prelucrarea este ilegala;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele mele personale, iar eu i le solicit pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • m-am opus prelucrarii datelor mele persoanale, prin exercitarea dreptului la opozitie, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor mele;
 • solicita portarea datelor mele catre un alt operator, in urmatoarele situatii:
  • prelucrarea datelor mele personale se bazeaza pe consimtamant meu explicit cu privire la prelucrarea categoriilor speciale de date personale;
  • prelucrarea datelor mele personale a fost efectuata prin mijloace automate.
 • ma opune prelucrarii datelor mele personale, in urmatoarele situatii:
  • prelucrarea datelor mele personale se efectueaza pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public;
  • prelucrarea datelor mele personale se efectueaza in scopuri intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta;
  • prelucrarea datelor mele personale se efectueaza in scopuri de marketing direct;
  • cand datele mele personale au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale si imi pot exercita dreptul de a ma opune prin mijloace automate care utilizeaza specificatii tehnice;
  • prelucrarea datelor mele personale se efectueaza in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica sau in scopuri statistice, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public.
 • de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, cu exceptia cazurilor in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre mine si operatorul de date; este autorizata prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern sau are la baza consimtamantul meu explicit.
 • obiecta la transferul datelor catre un alt operator, tara terta sau organizatie internationala;
 • precum si faptul ca furnizarea datelor mele personale este voluntara.

De asemenea, afirm si recunosc ca am informat si cu privire la posibilitatea retragerii consimtamantului, in orice moment, in cazul in care prelucrarea datelor mele personale se efectueaza in scop de marketing direct si ca acest lucru nu afecteaza prelucrarea efectuata pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. 

Retragerea consimtamantului se poate face simplu prin transmiterea unui email la privacy@iablf.orginfo@globallegalhackathon.ro, office@hmpartners.ro 

Totodata, imi este recunoscut si dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP (www.dataprotection.ro) daca am ingrijorari cu privire la modul in care organizatorii, gazdele locale sau sponsorii imi prelucreaza datele personale. 

Confirm in mod liber si neviciat, faptul ca am fost informat cu privire la datele mele cu caracter personal, care urmeaza sa fie stocate, prelucrate si utilizate, si ca sunt de acord ca aceste date cu caracter personal sa fie prelucrate si utilizate in limitele astfel specificate, pe durata de desfasurare a etapei locale a competitiei Global Legal Hackhathon din Romania, 6-8 martie 2020, pe toata durata competitiei globale, dar si pentru o perioada de 2 ani dupa terminarea concursului, de catre organizatori, gazdele locale si sponsorii Evenimentului.